Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, magyar nyelven íródik, Czégel Erika e.v. és a Gymstick Akadémia Kft. (továbbiaban Disztributorok) működésével, képzéseivel megrendelési, és szállítási folyamatával, online tevékenységeivel kapcsolatosan rögzíti a Disztributorok szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket. A felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Disztributorok weblapjain

https://gymstickwebshop.hu/

https://gymstick-akademia.hu

https://gymstickedzo.hu

https://gymstick-online.hu

https://gymstick-ruhazat.hu

és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

(Megrendelések, képzések, termékforgalmazás, rendezvények, valamint online tevékenységek).

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető fenti weboldalakról és PDF formátumban is letöltheő.

 1. A GYMSTICK ™ világmárka. Az egész világra szabadalmaztatott védjegy, a GYMSTICK INTERNATONAL OY saját védjegye.
 2. A GYMSTICK Akadémia Kft. A GYMSTICK OY magyar disztributora.
 3. Czégel Erika e.v. a GYMSTICK Akadémia Kft megbízottja.
 4. Disztributorok adatai:

A disztributor neve: GYMSTICK Akadémia Kft., a GYMSTICK INTERNATIONAL OY finn cég magyarországi szerződött partnere.

Részlet a szerződésből:

“The GYMSTICK ™ Gymstick International Oy is owner of Gymstick name and trademark.

The Distributor GYMSTICK Academia Kft. undertakes to promote, distribute and sell the Products in the Territory ( Hungary ) under the trademark GYMSTICK ™  (the Trademarks), which shall be the exclusive property of the Company Gymstick International Oy” (…)

A GYMSTICK Akadémia Kft. Megbízott képviselője Czégel Erika e.v.

A Disztributorok székhelye: 3525 Miskolc, Jókai út 10-16.

A panaszügyintézés leghatékonyabb módja, ha e-mailben történik.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

erikaczegel@gymstickedzo.hu

Lehetséges telefonon és ajánlott levélben is panasszal élni az elérhetőségeken.

Telefonszám: Czégel Lászlóné 30 / 864 4000

Székhely

GYMSTICK Akadémia Kft.

3525 Miskolc, Jókai utca 10-16. 1. em
Cégjegyzékszám

05-09-031465

Adószám

26623711-2-05

A GYMSTICK Akadémia Kft. megbízottja:

Czégel Erika e.v.

Nyilvántartási szám

50959466

Adószám

67926781125

Statisztikai számjel

67926781855123105

Nyilvántartásba történő felvétel napja

2016.11.16

 1. Alapvető rendelkezések:
  1. A GYMSTICK Akadémia Kft. a GYMSTICK INTERNATIONAL OY Finnországi cég magyarországi szerződött patnere.
  2. A szerződés tárgya: AGREEMENT TO USE GYMSTICK TRADEMARK FOR COMPANY NAME
  3. A GYMSTICK Akadémia Kft. által képzett GYMSTICK MUSCLE INSTRUKTOR és GYMSTICK PT trénerek kötelesek a fenti szerződés kitételeit magukra nézve kötelezően elismerni.
  4. A GYMSTICK Akadémia képzésein résztvevő, és a képzés elvégzéséről tanúsítványt szerző instruktorok jogosultak a logó hibátlan használatárahonlapjukon, közösségi oldalukon (rossz betűtípus NEM megengedett!).
  5. Nem jogosultak azonban a védjegy használatára semmilyen fenti körbe tartozó termék gyártására, országos rendezvényen a GYMSTICK ™ képviseletére, csak a Disztributorok engedélyével. A GYMSTICK Akadémia Kft, valamint Czégel Erika, a GYMSTICK OY felhatalmazásával fenntartja magának a jogot, hogy országos, vagy megyei szintű rendezvényeken a GYMSTICK™  márkát képviselje, a védjegyet teljes körűen használja. Erre nézve licenc szeeződés is készült.
  6. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  1. A jelen Szabályzat 2019.  Január 19-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. Disztributorok jogosultak egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Disztributorok azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszik.
  2. Felhasználók a fenti weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával és Disztributorok szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  1. Felhasználó, amennyiben belép a Disztributorok által üzemeltetett valamelyik weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának megtekintésére.
  1. Disztributorok fenntartanak maguknak minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azokon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Disztributorok írásos hozzájárulása nélkül.
 1. Regisztráció/vásárlás/SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  1. Felhasználó a weboldalakon történő rendelésével és/vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a fenti weboldalakon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. Felhasználó a rendelés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A rendelés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Disztributorok kizárják a felelősségüket, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  3. A Disztributorokat a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  4. A Disztributorokat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Disztributoroknak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. szolgáltatások köre
  1. A megjelenített szolgáltatások (képzésekre, rendezvényekre való jelentkezés, online edzésekre való feliratkozások,) online rendelhetők meg automata listaépítő szoftver által üzemeltetett űrlapokon és a webshopokon kosárba helyezéssel. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tárgyi adó mentesek.
  1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Disztributorok teljes körűen tájékoztatják Felhasználóikat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  1. Amennyiben a Disztributorok minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházak felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Disztributorok nem kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatják a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  1. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 1. Rendelés menete
  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a honlapra, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a rendelést.
  2. A szolgáltatásokat ún. Megrendelő űrlapon is meg lehet megrendelni. (Salesautopilot, illetve Salesfoem
  3. Felhasználó a megrendelni kívánt szolgltatás/ok, darabszámát beállítja.
  4. Felhasználó megrendelésével bekerül egy ún. “Megrendelő listába”, amelyről később – a szolgáltatás igénybevételének befejezése után – leiratkozhat.
   1. 8.4.1. Fizetési módok:

Átutalás: Felhasználó a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni.

Bankkártyás fizetés Barionnal

Felhasználó bankkártyával is fizethet a szokásos biztonságos módon. A bankkártya adatok Szolgáltathoz nem kerülnek el, a biztonságról a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó BARION Zrt. gondoskodik.

  1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
  2. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
  3. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
  1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Disztributorok kizárják a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 1. Felhasználó egykattintásos és havi ismétlődő előfizetést is választhat.

 

 1. Vegyes Rendelkezések
  1. Disztributorok kötelezettségük teljesítéséhez közreműködőt jogosultak igénybe venni.
  2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben Disztributorok a Szabályzat alapján őket megillető jogukat nem gyakorolják, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy Disztributorok egy alkalommal nem ragaszkodnak szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemondanak arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjanak az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Disztributorok és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. 10. Panaszkezelés rendje
  1. Weboldalaink célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsenek. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Leghatéknyabb és leggyorsabb módja az emailen történő bejelentés: erikaczegel@gymstickedzo.hu
  2. Disztributorok a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálják, és szükség szerint orvosolják. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Disztributorok a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel, s annak egy másolati példányát átadják a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt Disztributorok 30 napon belül írásban megválaszolják. A panaszt elutasító álláspontjukat megindokolják. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzik a Disztributorok, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatják.
  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  1. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Disztributorok kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  1. 10.10. Disztributorokat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  1. 10.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. 12. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő weboldalakon:

https://gymstickwebshop.hu/adatvedelem

https://gymstick-akademia.hu/adatvedelem

https://gymstickedzo.hu/adatvedelem

https://gymstick-online.hu/adatvedelem

https://gymstick-ruhazat.hu/adatvedelem

Budapest, 2019. Január 19.