Adatkezelési tájékoztató

GYMSTICKWEBSHOP GDPR

Az EU adatvédelmi szabályai nagyobb beleszólást engednek a személyes adatai kezelésébe, hogy bátrabban vásárolhasson, oszthasson meg dolgokat és böngészhessen az interneten.

Forrás >>>

ADATAI VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL

Az internetes bankolás, az online vásárlás, a közösségi média használata, vagy az elektronikus adóbevallás benyújtása során egyre több személyes adatot osztunk meg saját magunkról.

ÖNNEK JOGA VAN: TUDNI, HOGY KI ÉS MILYEN CÉLBÓL KEZELI AZ ADATAIT

Ha egy szervezet az adatait kezeli, egyértelmű információkkal kell ellátnia önt az adatkezeléssel kapcsolatban, ideértve többek között az alábbiakat:

• milyen célra használják az adatait; 

Ez nálunk, Czégel Erika e.v. és a GYMSTICK Akadémia Kft. által üzemeltetet honlapokon, webáruházakban és megrendelési űrlapokon  pl.  GYMSTICKWEBSHOP, GYMSTICK RUHÁZAT webáruházban, és a GYMSTICK  ONLINE stb. honlapon így működik:

Az adatkezelés célja többféle lehet, attól függően, hogy Ön

  • hírlevélre iratkozik fel és/vagy játékra jelentkezik
  • illetve webáruházunkban rendelést ad le.

A hírlevélre való feliratkozáskor és a játékra jelentkezéskor az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, célja lehet

  • az Ön tájékoztatása,
  • akciókra, határidőkre való figyelmeztetése
  • piackutatás
  • játék lebonyolítása

Megrendelés esetén – bár regisztrációhoz nem ragaszkodunk – Önnek a csomag kézbesítése érdekében szükséges (kötelező) megadni

  • szállítási és számlacímét,
  • irányítószámát,
  • mobil számát.

Az adatgyűjtés célja ebben az esetben a csomag eljuttatása Önhöz és későbbi újabb vásárlásra ösztönzése, különböző kedvezmények formájában. (Pl. törzsvásárlói státusz megadása.)

Az adatkezelés körei

Hírlevélre való feliratkozáskor, játékra jelentkezéskor keresztnevét és email címét kérjük el abból a célból, hogy Önt nevén szólítva újabb termékek érkezéséről, vagy akciókról értesíthessük.

A hírlevélre való feliratkozás (vagy játékra jelentkezés) második lépéseként további adatokat kérünk Öntől, pl. lakcímét és telefonszámát, amennyiben az a cél, hogy reklám ajándékot küldjünk Önnek, illetve nyereményét eljuttassuk Önnek.

Előfordulhat, hogy mobil számán felhívjuk Önt, a méretvétel segítése, vagy más egyeztetés céljából.

Esetenként egy hirtelen egynapos villámakcióról SMS-t is küldhetünk Önnek, de erről a szolgáltatásról is van lehetősége leiratkozni.

Az Ön mobil számát csak a Futárszolgálat felé továbbítjuk, annak érdekében, hogy Önt a csomag kézbesítése érdekében felhívják – ha nem találják az adott címen.

Ön valamennyi hírlevelünkről – az elektronikus levél aljában található –  “Leiratkozás” feliratra kattintva (egy kattintással) leiratkozhat, illetve visszavonhatja hozzájárulását  a Megrendelők közötti nyilvántartásban való szerepléstől  is.

• milyen jogalapon történik az adatkezelés;

A GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlapokon az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hírlevelére való feliratkozás, valamint a játékra jelentkezés önkéntes.

Megrendelés esetén a szükséges adatok megadása kötelező, a megrendelés teljesítése érdekében. A megrendelés gombra kattintva Ön ezt elfogadja.

A GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE az Ön adatait adatfeldogozás szempontjából továbbíthatja. (Pl. futárszolgálat)

• mennyi ideig tárolják az adatait;

Nálunk, a GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlapon a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A számlákat azonban a hatályos jogszabályok értelmében 5 évig meg kell őriznünk.

Hozzájárulását az info@gymstickwebshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, de hírleveleinkben is biztosítjuk Önnek a leiratkozási lehetőséget egy kattintással.

A cél megvalósulásáig tároljuk az adott kampányban kapott adatokat, azonban az automatizált rendszerben minden adat bekerül egy központi listába, hogy a mindenkinek szóló értesítéseket Ön is megkaphassa.

Természetesen Ön az e-mailek aljában található utóiratban eldöntheti, hogy hírlevelünkről leiratkozik.

• kikkel osztják meg az adatokat;

Mi a GYMSTICKWEBSHOP HUNGARY webáruházban

– a futárszolgálatokkal osztjuk meg az Ön adatait, a megrendelt termék házhozszállítása érdekében: furgefutar.hu, esetenként  – főleg külfödre – DPD, GLS, vagy TNT

– a profi számlázás érdekében a szamlazz.hu csapatát bíztuk meg, így nekik is továbbítjuk az Ön adatait: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

• továbbítják-e az adatait az EU-n kívülre;

a GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlapon NEM továbbítjuk az Ön adatait az EU-n kívülre

• joga van panaszt benyújtani;

Kapcsolatba léphet az adatait tároló szervezettel. Ezenkívül panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, vagy bírósági eljárást indíthat. Az adatvédelmi hatóság egy sor szankciót szabhat ki a szervezetekre, ideértve az adatkezelés felfüggesztését vagy leállítását, valamint bírság kiszabását. Amennyiben ez a jogsértés megkárosította, kártérítést kérhet a szervezet ellen bírósági úton, vagy megkérhet egy adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetet, hogy képviselje az eljárás során.
Lépjen kapcsolatba nemzeti adatvédelmi hatóságával https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/ structure/data-protection-authorities/index_en.htm

• hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását, ha előzőleg hozzájárult az adatkezeléshez;

A GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlap hírleveleiről egy kattintással leiratkozhat, adatait módosítani, törölni tudja.

• az adatok feldolgozásáért felelős szervezet és ha van, a szervezet adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége

Az adatok feldolgozásáért felelős lehet a GYMSTIVK Akadémia Kft, Czégel Erika e.v., a továbbított adatok kezeléséért a magyar Posta és a szamlazz.hu csapata:

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. valamint a marketing automatizációért felelős SALESAUTOPILOT :

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

ÖNNEK JOGA VAN: HOZZÁFÉRNI AZ ADATAIHOZ

Joga van ingyenes hozzáférést kérni egy szervezetnél tárolt, önre vonatkozó személyes adatokhoz, valamint hozzáférhető formában ezekről másolatot kapni.

A regisztrált felhasználó a fiókjába történő bejelentkezéskor a személyes adatait módosítani tudja, le tudja azokat tölteni és annak törlésére szolgáló gombbal minden adatát törölni tudja a webáruházból.

A vendég vásárló vagy hírlevél feliratkozó egy az info@gymstickwebshop.hura küldött üzenetben kérheti személyes adatainak törlését és letöltését.

JOGA VAN: KIFOGÁST EMELNI

Ha egy szervezet a személyes adatait kezeli, önnek joga van kifogást emelni. (Bizonyos körülmények között azonban előfordulhat, hogy a közérdek fontosabb. Ilyen például a tudományos vagy a történelmi kutatási célú adatkezelés esete – ez ránk nem vonatkozik). Bármikor élhet kifogásolási jogával személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésével szemben.

JOGA VAN: ADATAI KIJAVÍTÁSÁRA

A helytelen személyes adatok jelentős hatással lehetnek az életére, különösen, ha hitelt vagy kölcsönt szeretne felvenni, vagy ha biztosítást akar kötni. Amennyiben úgy gondolja, hogy egy szervezet által tárolt személyes adatai helytelenek, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a szervezetet az adatok kijavítására. Ezt a szervezetnek indokolatlan késedelem nélkül meg kell tennie.
Kérje adatainak megváltoztatását emailben: erikaczegel@gymstickedzo.hu

JOGA VAN: AZ ADATOK TÖRLÉSÉRE ÉS AZ ELFELEDTETÉSRE

Amennyiben hozzájárulását kérték az adatkezeléshez, a hozzájárulás visszavonásával felkérheti a vállalkozást, hogy hagyja abba az adatai kezelését. Ezt teljesíteniük kell, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonásának ugyanolyan egyszerűnek kell lennie, mint a hozzájárulás megadásának. Amennyiben az adataira már nincs szükség, vagy ha az adatait jogellenesen használták, kérheti adatai törlését. Védelmezni kell azonban a többi uniós jogot is, például a szólásszabadságot. A nyilvánosság előtt tett ellentmondásos kijelentések például nem feltétlenül töröltethetők, ha a közérdeket jobban szolgálja a kijelentések online megőrzése. A szervezeteknek kérésre törölniük kell a gyermekektől gyűjtött, alkalmazások vagy weboldalak által feldolgozott adatait.

JOGA VAN: BELESZÓLNI AZ AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉSEN ALAPULÓ DÖNTÉSBE

Bizonyos szervezetek, például a bankok, adóhivatalok és kórházak olyan algoritmusokat használnak, amelyek révén a személyes adatait felhasználva hoznak döntéseket. Ez hatékonyabbá teszi őket, az eljárás azonban nem mindig átlátható, és ezek a döntések jogilag vagy egyéb szempontból jelentős hatással lehetnek az életére. Ezekben az esetekben az új jogszabály arra kötelezi a szervezeteket, hogy: • tájékoztassák arról, ha a döntéshozataluk automatizált; • biztosítsanak lehetőséget arra, hogy egy személy felülvizsgálja az automatizált döntéshozatalt; • biztosítsanak lehetőséget arra, hogy kifogást emeljen az automatizált döntéssel szemben. Az automatizált döntéshozatal engedélyezett bizonyos körülmények között, ha például egy bizonyos jogszabály ezt lehetővé teszi.
A GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlapon NINCSENEK automatizált döntések.

JOGA VAN: ADATAI TOVÁBBÍTÁSÁRA

Amennyiben adatait egy vállalkozás kezeli a hozzájárulása vagy egy szerződés aláírása után, kérheti az adatai visszaküldését vagy ezeknek egy másik olyan vállalkozáshoz történő továbbítását, amelynek a szolgáltatásait igénybe szeretné venni: ezt hívják „adathordozhatóságnak”. Az eredeti szolgáltató – például egy közösségi hálózat működtetője, egy bank vagy akár egy egészségügyi szolgáltató – köteles továbbítani az adatokat. Az adatok továbbításának célja a többi piachoz és szolgáltatóhoz való hozzáférés egyszerűsítése, valamint ezzel a nagyobb választási lehetőség biztosítása.

A vendég vásárló vagy hírlevél feliratkozó az erikaczegel@gymstickedzo.hu email címen kérheti személyes adatainak a letöltését.

ELVESZETT VAGY ELLOPOTT ADATOK?

A jogszabályok gondoskodnak a védelméről. Az adatait tároló szervezetnek tájékoztatnia kell a nemzeti adatvédelmi hatóságot, amennyiben fennáll az adatvédelmi incidens kockázata. Ha az adatszivárgás magas kockázattal jár, önt is tájékoztatniuk kell. Minden uniós országban van adatvédelmi hatóság, ők felügyelik az EU adatvédelmi jogszabályainak betartását.
A GYMSTICKWEBSHOP,  GYMSTICK RUHÁZAT és GYMSTICK ONLINE honlapokon tárolt adatokért Czégel Erika e.v., valamint a GYMSTICK Akadémia Kft. kezeskedik.
Az adatok feldolgozása közben az erre rendszeresített Excel táblázatot csak jelszóval lehet elérni.

ÚGY GONDOLJA, HOGY MEGSÉRTETTÉK ADATVÉDELMI JOGAIT?

Kapcsolatba léphet az adatait tároló szervezettel. Ezenkívül panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, vagy bírósági eljárást indíthat. Az adatvédelmi hatóság egy sor szankciót szabhat ki a szervezetekre, ideértve az adatkezelés felfüggesztését vagy leállítását, valamint bírság kiszabását. Amennyiben ez a jogsértés megkárosította, kártérítést kérhet a szervezet ellen bírósági úton, vagy megkérhet egy adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetet, hogy képviselje az eljárás során.
Lépjen kapcsolatba nemzeti adatvédelmi hatóságával https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/ structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Forrás: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2018
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a 2011/833/EU határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) szabályozza.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Minden egyéb kérdésben forduljon bizalommal a webáruház üzemeltetőjéhez, Czégel Erikához az erikaczegel@gymstickedzo.hu email címen.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?

Fiók létrehozása?

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com